A megváltozott, felgyorsult média fogyasztási szokások mellett nem elhanyagolható veszélyként jelentkezik a kritikus szemlélet hiánya. Tanárként, szülőként sokat tehetünk azért, hogy gyermekeink ne essenek a hamis információk csapdáiba. Hiszen egyre több gyermek már készségszerűen használja a digitális eszközöket, de az információ dömping szelektálására nem tekinthetünk vele született képességként.

A médiatudatos, azaz a kritikus néző az alábbi képességekkel rendelkezik:

 

Képes a valós tények és a fikció megkülönböztetésére.

Felismeri a valóság ábrázolásának különböző szintjeit.

Egyre többet tud a tévéműsorok, a videó- és számítógépes játékok, a filmek, az interaktív rendszerek és weboldalalak működési mechanizmusáról, ezek gyártásának és terjesztésének módjáról és céljáról.

Meg tudja különböztetni a valódi riportot a fizetett tartalmaktól.

Tudatában van annak, hogy kereskedelmi üzenetekkel (pl. termékek célzott elhelyezésével) a műsorokon belül is találkozhat, sőt, fel is ismeri ezeket, és a reklámokhoz kritikus hozzáállással viszonyul.

Tudatában van annak, hogy a hírek és hírszerkesztés mögött is húzódnak gazdasági és egyéb érdekek.

Képes tudatosan megindokolni, hogy miért kedveli az általa preferált médiatartalmakat.

 

Ahogy látjátok, a fenti képességek nem magától értetődőek, de tanulhatóak. Szűkség is van rá, hiszen a gyermekek már kisbaba koruktól kezdve a média fogyasztói és ahogy halad az idő annál inkább több és újabb médiatartalommal kerülnek kapcsolatba. A tudatos fogyasztásra való nevelés fontos ahhoz, hogy kritikusan szemléljék, szűrjék a tartalmakat és mindenekelőtt a nagy média zajból kihalásszák a számukra releváns információkat.

Éppen ezért fontos, hogy akár osztályfőnök óra keretében beszélgessünk velük az információ szűrésének fontosságáról. Arról, hogy ne fogadjanak el minden állítást igaznak, kutassanak, támasszák alá, ellenőrizzék hitelességét. Ha nem biztosak önmagukban, ne féljenek kérdezni!